Cultuur erbij, een zorg minder.

Interculturele competentie in theorie en praktijk

 

i-psy is een snelgroeiende GGZ-instelling. Steeds meer patiënten weten de weg te vinden naar een van de veertien i-psy locaties. De aandacht voor cultuur en context in de behandeling is één van de factoren achter dit succes.

De term interculturele competentie valt dan al snel. Wat vraagt dit van hulpverleners? Waaruit bestaat hun interculturele competentie? Op dit symposium geeft i-psy een kijkje in de keuken.

De sprekers in het ochtendprogramma geven hun visie op interculturele competentie en plaatsen het in zijn historische context. Daarbij wordt een kritische analyse niet geschuwd. De focus op competenties heeft immers ook zijn beperkingen en blinde vlekken. Draagt interculturele competentie bij aan kwaliteit en kosteneffectiviteit van de zorg? Een wezenlijke vraag, voor patiënten, managers en zorgverzekeraars.

De praktijk van de interculturele hulpverlening het onderwerp van tien workshops in de middag. Er is veel geschreven over interculturele competenties, maar wat betekent dit voor de klinische praktijk en het handelen van de hulpverlener?

Doelgroep
Psychiaters, artsen, klinisch psychologen en GZ psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en andere ggz-professionals werkzaam in de GGZ. 

Datum
8 november 2013

Programma                                                                                                                                                                                aanmeld-knop

Dagvoorzitter: drs. Victor Vladár Rivero, psychiater

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie

09.30 – 09.45  Opening door drs. Mustafa Çatak, Directeur Zorg I-PSY Holding

09.45 – 10.30  Family and human development across cultures: a view from the
                        other side concerning the effect of culture and migration on
                        mental health problems and services.

                        Prof. dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, psycholoog, Koç University Istanbul

10.30 – 11.15   Intercultural therapy and limitations of a cultural competence 
                        framework: about cultural differences, universalities and the 
                         unresolvable tensions between them.

                       
Prof. dr. Peter Rober, klinisch psycholoog, Katholieke Universiteit Leuven

11.15 – 11.45 Pauze

11.45 – 12.30   Cultuur erbij, een zorg minder
                        
Prof. dr. H. Wijbrand Hoek, psychiater, i-psy Utrecht
                          Drs. Natasha van den Heuvel, psycholoog, i-psy Eindhoven
                          Dr. Samrad Ghane, sewnior onderzoeker, i-psy Utrecht

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.45  Workshopronde 1 (*overzicht van workshop 1 t/m 5)

14.45 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.30  Workshopronde 2 (*overzicht van workshops 6 t/m 10)

16.30 – 16.45 Pauze

16.45 – 17.00 Terugblik met de dagvoorzitter

17.00 – 17.15 Afsluiting dagvoorzitter 

17.15 – 17.45 Borrel en ‘meet the expert’

* Op het aanmeldformulier kunt u de voorkeur van de workshops aanvinken

Locatie
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Bereikbaarheid
Het Beatrixgebouw is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij raden u aan daarvan gebruik te maken. Parkeren in de omgeving kan alleen betaald.

Routebeschrijving zie onderaan de pagina:
www.jaarbeursutrecht.nl

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:

  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten): 6 punten
  • VVN: vijf punten
  • NVvP: zes punten
  • NIP: zes punten
  • FGZP: 5 punten
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog, NVO Orthopedagoog-Generalist 
    herregistratie 6, overig 3 punten 

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt voor de medewerker van i-psy € 50,-pp (incl. lunch).
Voor externen bedragen de kosten € 100,- pp (incl.lunch).

Annulering
U dient schriftelijk te annuleren. Bij annulering minimaal een maand voor aanvang van het symposium wordt € 25,-- aan administratiekosten in rekening gebracht. Hierna bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

 

 

Parnassia Academie

   
Neem contact met ons op
 
   
Annuleringsvoorwaarden Bedrijfsscholing Parnassia Bavo Academie
 
   
Meld je aan voor een training
 
   

E-academie

banner-e-academie


CRKBO

 

crkbo