Cultuur erbij een zorg minder workshops


Workshops 1 tot en met 5 
Tijd: 13.30 - 14.45 uur

1
Reflecties over culturele competentie: culturele verschillen, universaliteiten en de spanning ertussen

Doel van de workshop is te reflecteren over de betekenis van het begrip “culturele competentie” met zijn éénzijdige benadrukken van het belang van culturele verschillen, en het impliciete negeren van het bestaan van culturele universaliteiten.
Wat de deelnemers aan het eind van de workshop geleerd hebben: De deelnemers zullen gereflecteerd hebben over het begrip “culturele competentie” en over de beperkingen van een “culturele competentie” kader voor de hulpverleningspraktijk. Er zullen ideeën aangereikt worden die het “culturele competentie” perspectief kunnen aanvullen en verrijken.
Workshopleiders:
Peter Rober, Psycholoog/systeemtherapeut, Hoogleraar KU Leuven
Lucia de Haene, Psycholoog/systeemtherapeut, docente KU Leuven


2
Behandelen van vluchtelingengezinnen, wat vraagt dat van het team
?

Werken met vluchtelingen, stelt specifieke eisen aan een team dat dagelijks werkt vanuit kennis van / ervaring met diversiteit? Immers dit team is expert in het werken met toegekende en gekozen identiteiten van de cliënt. Het team weet alles van de effecten van het “project migratie” op het gezin van de cliënt. De gevolgen van discriminatie is dagelijkse kost. Het team werkt vaak met getraumatiseerde mensen en met versterkte achterdocht, existentiële gevoelens van onveiligheid, verwarring enz. Toch stelde een voogd van Nidos laatst weer: “Het is echt anders”…Is dat zo?Wat dan? En wat brengt dat dan mee voor de teamprocessen? In een interactieve workshop met casuïstiek en theorie zal bij deze vraag worden stilgestaan.
Workshopleiders:
Sita Somers, Kinder- en jeugdpsychiater, Lucertis, i-psy N-H

Elseline Scherpenisse, GZ psycholoog, i-psy N-H
Fakhria Taher, Psycholoog,
i-psy N-H


3
De meerwaarde van een instelling voor interculturele psychiatrie voor jeugd en gezin

Er zijn opmerkelijke verschillen tussen jongeren uit migrantengroepen en autochtone jongeren wat betreft psychische problematiek en gebruik van de specialistische ggz. Zo maken de eersten beduidend minder  gebruik van de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie dan autochtone jongeren met dezelfde problemen. Voor Den Haag zijn deze verschillen met behulp van onderzoek scherp in beeld gebracht. De oprichting van i-psy/De Jutters bleek een aantoonbaar verschil te maken en de drempel naar de specialistische ggz te verlagen. In de workshop wordt het effect van een i-psy/De Jutters op de toegankelijkheid van de zorg in beeld gebracht en nagegaan welke rol zorgaanbod en werkwijze daarin spelen.
Workshopleiders:
Nüveyt Isitman, Klinisch psycholoog, i-psy De Jutters

Albert Boon, Ondezoeker, Lucertis
Anna de Haan, Onderzoeker, promovendus, De Jutters


4
Common ground, cultuuroverstijgend communiceren via beelden

Cultuuroverstijgend communiceren via beelden, hoe doe je dat? Beeldend therapeuten Suzanne Delshadian en Annelies Wasmann willen u inspireren gebruik te maken van nieuwe manieren van contact maken. Met een korte film en een theoretische, praktijkgerichte presentatie laten we zien hoe wij werken met migranten. Lukt het om aansluiting te vinden in een gemeenschappelijke taal? We dagen u uit om dit zelf te ervaren, in een cultuurgerichte beeldende oefening.
Workshopleiders:
Annelies Wasmann, GZ vaktherapeut beeldend, i-psy Amsterdam, Duivendrecht,
Suzanne Delshadian GZ vaktherapeut beeldend, i-psy Amsterdam, Duivendrecht, Hoogeveen


5
Djinns als verklaring: pathologie, 'cultuur' of beide?

Patiënten schrijven hun klachten en problemen soms toe aan bovennatuurlijke krachten. Islamitische patiënten spreken dan nogal eens over djinn's die hen kwaad berokkenen: ze horen hun stemmen, zien hun gedaanten of voelen hun aanwezigheid. De hulpverlener staat dan voor de vraag in hoeverre er sprake is van een onderliggend psychiatrisch ziektebeeld, of in hoeverre het een cultuurspecifieke uitingsvorm van lijdensdruk betreft. In deze workshop krijgen de deelnemers pragmatische handvaten aangereikt om met deze situaties om te gaan. Deelnemers krijgen de gelegenheid om te oefenen in het: (a) invoegen in de ziekteverklaring van de patiënt, (b) terugvertalen van uw bevindingen naar een psychiatrische en psychotherapeutische differentiaal diagnose en (c) samen met de patiënt tot een cultuursensitief behandelplan te komen.
Workshopleiders:
Simon Hogerzeil, Psychiater, i-psy Utrecht
Anastasia Lim, Psychiater i.o, i-psy Utrecht