55+, verslaafd aan alcohol en nu?

Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de 55-plussers meer alcohol drinkt dan gezond is. Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid. Reden voor Parnassia Groep en Brijder Verslavingszorg om op 22 maart a.s. een congres in de Reehorst in Ede te organiseren over deze actuele problematiek en ervoor te zorgen dat nieuwe kennis en inzichten bijdragen aan een gezondere toekomst van 55-plussers.

Plenair programma met laatste trends
Tijdens het plenaire programma is er o.a. aandacht voor:

  • omvang en trends van alcoholgebruik van ouderen
  • signalen die wijzen op overmatig alcoholgebruik
  • het verleiden van 55+ tot gezonder gedrag
  • het betrekken van de omgeving bij overmatig gebruik
  • sociale context en culturele achtergrond van patiënten

Ook is er een interview tussen twee ervaringsdeskundigen over verslaafd zijn en her- en erkenning over alcoholgebruik, zodat deelnemers begrijpen wat alcoholafhankelijkheid betekent in een mensenleven.

Praktische workshops
Daarnaast zijn er interessante workshops waarin onder meer praktische handvatten worden aangereikt over bijvoorbeeld hoe je 55-plussers bewust maakt van hun verslaving die zij zo niet ervaren, bijvoorbeeld via motiverende gespreksvoering. Vrienden en familie kunnen via de CRAFT-methodiek een wezenlijke rol spelen om iemand de stap naar hulpverlening te zetten.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn professie met ouderen in aanraking komt. Zoals huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verslavingsartsen, psychiaters, klinische psychologen, psychologen, behandelmedewerkers, cognitief gedragstherapeuten, ervaringsdeskundigen, familie en naasten en andere belangstellenden.

Waarom dit congres?
De groep 55-plussers die al overmatig drinkt (gemiddeld meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen per week), gaan met het ouder worden nog meer drinken. Momenteel ligt dit percentage tussen de 6,7% en 12,6% (bron: Trimbos Instituut). Een groot deel van hen lijkt zich niet bewust van de nadelige lichamelijke en geestelijke gevolgen hiervan. Ook zijn ze niet snel geneigd om hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik. Terwijl het hier juist om een kwetsbare groep gaat. Met een toename van de vergrijzing kunnen we niet meer om dit probleem heen. Naast persoonlijk leed en dat van de omgeving brengt dit probleem ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Als alle kosten en baten van alcohol in geld worden uitgedrukt, waren de kosten in 2013 ongeveer 2,3 tot 2,9 miljard euro (bron: rapport RIVM 2016).

Uitnodiging
Klik hier voor de uitnodiging / flyer

Programma
Klik hier voor het programma

Workshops
Klik hier voor de workshops

Aanmelden
Aanmelden kan alleen digitaal via de aanmeldknop op deze pagina. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Schrijf je snel in, de eerste 50 aanmeldingen voor collega's van  Parnassia Groep die kosteloos worden aangeboden zijn reeds vergeven.

Deelnamekosten
Kosten voor deelname bedragen € 198,00. 
Bent u extern? Dan krijgt u een bevestiging toegestuurd met de bankgegevens waarop de kosten kunnen worden voldaan.
Bent u intern? Dan verzoeken wij u vriendelijk om de kostenplaats van de afdeling in te vullen zodat wij dit kunnen verrekenen.

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 weken voorafgaand het congres. Na deze periode zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

Accreditatie
Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij Bureau Cluster I, FGzPt, NVvP, VVGN, RSV, V&VN en Registerplein

Informatie
Voor vragen kunt u een email sturen aan Monique.van.rooij@brijder.nl

Organisatie
Dit congres wordt georganiseerd door Brijder in samenwerking met Parnassia Groep. Ook de specialismegroep van de Parnassia Academie heeft zich hiervoor ingezet en financiëren een deel van het congres. De programmacommissie bestaat uit: Ronald Touw, verpleegkundig specialist; Ron Bus, ervaringsdeskundige en beleidsmedewerker; Terry Winkler, verpleegkundig specialist; Rob Kok, ouderenpsychiater; Dano Regensburg, verslavingsarts KNMG; Nanda den Hollander, GZ-psycholoog; Martine Moolenaar, humanistische geestelijk begeleider; Edmee Joosse, coördinator ervaringsdeskundigheid en Peter Blanken, senior onderzoeker.

 

 

Informatie

Datum
22 maart 2018
Tijd
09:00 - 17:30 uur
Duur
Gehele dag
Type
Congres
Adres
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
Locatie De Reehorst
Kosten
€ 198,00