Versterken samenhang in preventie - training - behandeling

Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van "World Suïcide Prevention Day. In 2018 is het thema vanuit de internationale Associaton for Suïcide Prevention (IASP) 'Working together to Prevent Suicide'

Een einde maken aan suïcides en het lijden door suïcidaal gedrag

Om het aantal suïcides te verminderen is er preventie op velerlei terreinen benodigd. Betere scholing voor hulpverleners, betere zorg, meer gerichte behandeling, meer training van gatekeepers, betere veiligheid bij risicoplaatsen, lastigere toegankelijkheid van middelen waarmee je kunt suïcideren, betere herkenning en behandeling etc. Wat kan anders, wat moet beter? Ook zijn er veel wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van preventie en suïcidaal gedrag. Bovendien zijn naasten en ervaringsdeskundigen belangrijk: hoe denken zij en wat vinden zij nodig? Over bovenstaande gaan we graag in gesprek tijdens dit symposium waar belangrijke spelers van suïcidepreventie in Nederland aanwezig te zijn. Werken aan een toekomst met betere preventie, eerdere signalering en betere behandeling kan alleen als we het samen doen!

Samen suïcides voorkomen
De laatste 10 jaar is het aantal suïcides toegenomen. Hoe kunnen we deze stijging naar beneden ombuigen en hoe kunnen we mensen die suïcidaal zijn beter helpen? Op dit symposium wordt het belang van, alsook de ontwikkelingen in, suïcidepreventie vanuit diverse invalshoeken belicht.

Doelgroep
Dit symposium richt zich op:

  • hulpverleners van verschillende disciplines
  • naasten
  • onderzoekers op het gebied van suïcidepreventie
  • managers en bestuurders van (ggz-)instellingen die betrokken zijn bij suïcidepreventie
  • beleidsmakers, van ministerie tot gemeente
  • beleidsbepalers bij zorgverzekeraars

Meer over het programma en aanmelden kan via het Leerportaal Parnassia Academie
Bent u intern - klik hier
Bent u extern -  klik hier

Aanmelden kan tot donderdag 6 september 2018

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, RSV, V&VN, SKJ en FGzPt

Organisatie en informatie
Organisatie Remco de Winter, Riet Lochy en Edith Gram
E-mail: Congresbureau@parnassiagroep.nl

Informatie

Datum
10 september 2018
Tijd
09:00 - 17:00 uur
Duur
Gehele dag
Type
Congres
Adres
Tolsteegbrug 1
3512 ZN Utrecht
Locatie Louis Hartlooper Complex
Kosten
€ 175 (inclusief lunch en borrel)