Geen brug te ver

Opening van het Academisch Netwerk Noord-Holland PsyQ en Universiteit van Amsterdam
Donderdag 20 april 2017

Naar aanleiding van positieve ervaringen met het doen van behandelstudies vanuit de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Onderzoeksinstituut Psychologie van de UvA bij vestigingen van PsyQ, is het idee ontstaan van het oprichten van een Academisch netwerk in Noord-Holland. Betrokken vestigingen zijn PsyQ Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Zaandam en Beverwijk. Door zowel PsyQ als door het Onderzoeksinstituut wordt innovatief onderzoek op het terrein van psychopathologie van belang geacht. Vanuit de gedachte dat samenwerking tussen beide partijen dit kan versterken, is er een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen. Deze zal op het symposium feestelijk worden ondertekend. PsyQ en het Onderzoeksinstituut willen met deze samenwerkingsovereenkomst niet alleen een academische werkplaats creëren maar ook samenwerking op het terrein van onderwijs en opleiding versterken.

Na ondertekening zal prof.dr. Arnoud Arntz een lezing geven over de stand van zaken op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen. Dertig jaar geleden werden persoonlijkheidsstoornissen nog als onbehandelbaar gezien. Gevolg was dat patiënten maar beter niet een diagnose persoonlijkheidsstoornis konden krijgen, want dan werd er niet veel moeite meer in hen gestoken. Mede door wetenschappelijk onderzoek is er veel veranderd. Thans is wel doorgedrongen dat persoonlijkheidsstoornissen niet onbehandelbaar zijn. Maar is daarmee de kous af? Kunnen mensen echt genezen van een persoonlijkheidsstoornis? En wat is genezen eigenlijk? Welke therapieën werken het beste? En voor de toekomst: wat weten we nog niet maar is van belang te weten te komen?

Vervolgens worden verschillende onderzoeken die hebben plaatsgevonden of plaats gaan vinden bij de vestigingen van PsyQ in Noord-Holland toegelicht waarbij de nadruk ligt op hoe deze onderzoeken de patiënten en behandelaren verder kunnen helpen.

De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel.

Programma
Klik hier voor het programma

Accreditatie
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de NVvP en de FGzPt

Aanmelden
Deelname is kosteloos, vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Je kunt je alleen digitaal aanmelden via het aanmeldformulier (zie knop direct aanmelden).