Parnassia Groep schenkt veel aandacht aan deskundigheidsbevordering in de zorg. Het Accreditatiebureau van de Parnassia Academie zorgt op aanvraag voor de accreditatie van interne scholing, refereerbijeenkomsten, congressen en symposia. Het Accreditatiebureau werkt uitsluitend voor Parnassia Groep.

We bieden:

  • ondersteuning bij uniforme aanvraag en afhandeling van accreditatieaanvragen
  • ondersteuning aan secretariaten die activiteiten verzorgen
  • ontwikkeling en bundeling van expertise in accreditatieaanvragen

Beroepsverenigingen

Het Accreditatiebureau kan accreditatie aanvragen bij alle beroepsverenigingen, waaronder:

  • NVVP (Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie)
  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten)
  • VenVN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Aanvragen

Stuur je aanvraag uiterlijk acht weken vóór de nascholing naar accreditatiebureau@parnassiagroep.nl

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de gevraagde ondersteuning van het Accreditatiebureau, de beroepsvereniging en de activiteit.

De kosten voor de toekenning van accreditatie worden bij de aanvraag in rekening gebracht. De aanvrager heeft voor deze toekenning een betalingsverplichting, ongeacht of de activiteit van de aanvraag wel of niet doorgaat.

Meer informatie

Parnassia Academie Accreditatiebureau
T 088 - 3570322
E accreditatiebureau@parnassiagroep.nl