Lezing gemist? Bekijk de presentaties van de congressen en symposia, georganiseerd door het Congresbureau.

Studiemiddag CBT-E
Dinsdag 7 november 2017

Programma studiemiddag Voedings- en eetstoornissen - Onderwerp CBT-E

Presentatie "Plek CBT-e in de nieuwe zorgstandaard" - Martie de Jong
Presentatie "Transdiagnostisch model en behandeling: inleiding in CBT-E"-
Iris van der Meer
Presentatie "VERS in het kader van emotieregulatie" - Horusta Freije
Presentatie "CBT-E bij complexe problematiek" - Daniela Schlochtermeier
Presentatie "Betrekken systeem bij individuele CBT-E" - Marc Godschalk
 

Richtlijnenmiddag
Maandag 30 oktober 2017

Programma
Presentatie "Doen we wat we zeggen?"
Dr. Liesbeth Bergman & drs. Sjaak Mulder
Presentatie "Waarom medicatiereviews?"
Drs. Anand Ramlal & drs. Annelies van Velzen
Presentatie Detoxificatie van GHB; specialistenwerk
Drs. Bas Peeters
Presentatie "De behandeling van insomnie"
Dr. Saskia van Liempt
Presentatie Bespreken nieuwe richtlijn "Psychose"
Drs. John Enterman

 

 

Dag van de Inhoud  Den Haag 
Donderdag 28 september 2017

Programma & workshopoverzicht

Plenaire sprekers
"Somatische zorg voor cliënten met EPA" - Prof. dr. Berno van Meijel
"Klaar met de GGZ"- Mieke Verwoerd

Workshopronde 1
 1. Transgenderzorg binnen de Parnassiagroep / Onderzoek transgenderzorg Parnassia
 2. Afwijkende laboratoriumuitslagen. Wanneer actie ondernemen?
 3. Mentaliseren Bevorderen Therapie voor Kinderen en hun ouders
 4. CAMS
 5. Nog effectiever behandelen van angststoornissen

Workshopronde 2
 6. Ouderen en overmatig alcoholgebruik
 7. Voorbij cultuur en herkomst: CFI en persoonsgerichte zorg
 8. Complexiteit vraagt om contextuele psychodiagnostiek van autisme bij volwassenen
 9. Verpleegkundige zorg bij patiënten met PTSS en dissociatieve klachten en stoornissen
10. "Dubbel en dwars verdiend": geïntegreerd behandelen met IDDT

Workshopronde 3
11. Goede zorg voor de oude migrant
12. Dissociatieve stoornissen. Samen werken aan een richtlijn
13. Hoe werkt het jeugd-FACT? Jongeren aan het woord
14. Het suïcidepreventie expert team (het SET)
15. Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS

Boekpresentatie Femke Alsemgeest "Doorbreek de stilte. Leer beter luisteren met de TraumaMist-methode". TraumaMist is een verzameling van interventies en eyeopeners die kunnen bijdragen aan het doorbreken van stilte in het contact met slachtoffers met traumatische ervaringen.
 

Dag van de Inhoud Rotterdam
Donderdag 5 oktober 2017

Programma & workshopoverzicht

Plenaire sprekers
Opening door Niels Mulder
"Complexiteit vraagt maatwerk" - Prof. dr. Colin van der Heiden|
"Traumabehandeling: psyche en soma"- Femke Alsemgeest

Workshopronde 1
1. Ouderen en overmatig alcoholgebruik - Kahood link          https://play.kahoot.it/#/k/338546bd-e780-4a43-9281-d80a4929042b
2. Wat kunnen we leren van een CBT-E voor behandeling in het algemeen
3. Resourcegroepen: herstellen doe je samen
4. De "verwarde gedachte": psychiatrie op het grensvlak van acuut en forensisch
5. Personalized medicine, cultuur en inwikkeling

Workshopronde 2
6 (en 11) GRB: Persoonlijkheidsstoornissen zijn overal

7. GGZ meer dan psychiatrie? Welke rol kunnen we nemen bij MPG?
8. In gesprek over een traumatische ervaring, ook als de patiënt zwijgt
9. Metacognitieve therapie bij de gegeneraliseerde angststoornis
10. Autisme en eetproblemen van kind tot volwassene; klinische benadering

Workshopronde 3
11. (Zie WS 6)
12. Hoezo complex? Supercomplex!
13. EMDR en NAH? #hoedan?
14. Komt een migrant met SOLK bij de dokter
15. Succesvol blended behandelen


Dag van de Inhoud Alkmaar
Donderdag 12 oktober

Programma & workshopoverzicht
Plenaire sprekers

Opening door dagvoorzitter Joëlle Ratsma
"Personalized medicine in het tijdperk van de DSM"- Prof. dr. Jan Dirk Blom
"Je zult het maar hebben"- Henk Mathijssen

Workshopronde 1
1. Psychische klachten bij LHTB patiënten met een bi-culturele achtergrond
2. Leefstijlinterventies (g)een onmogelijk opgave?
3. Ouderen migranten en ouderenpsychiatrie. Meten is weten?

4. Van bijzonder naar psychotisch over leeftijden en diagnoses heen
5. Gameverslaving bij jongeren

Workshopronde 2
6. Succesvol blended behandelen
7. Suïcidaliteit en 'naasten'
8 (en 13) GRB: Persoonlijkheidsstoornissen zijn overal 

9. Werken aan de toekomst met probleemjeugd: Niet meer naar school
10. Analgetica-misbruik en motivationele gespreksvoering

Workshopronde 3
11. De dwangstoornis: gezien vanuit de behandelaar en de patiënt
12. Brainstormsessie: "Goede verpleegkundige zorg"
13. (zie workshop 8)
14. Flow chart voor behandeling van PTSS voor volwassenen en kinderen
15. Over trauma gesproken