Trainingen en E-learning

Presentaties 2018

Lezing gemist? Bekijk de presentaties van de congressen en symposia, georganiseerd door het Congresbureau.

Dag van de Inhoud Rotterdam - 4 oktober 2018

Uitnodiging

Programma & Workshops

 

Plenaire lezingen

1. Levensloopperspecitef: visie van de Raad van Bestuur - Marc Blom

2. Vroeger is het nu - Ria Groenewoud

3. Kunst van ouder worden - Isis Groeneweg-Koolhoven

 

Workshopronde 1

1. Focus op herstel bij de patiënt met LVB - Ingeborg Berger, Lisa Damsma, Margot van Ewijk

2. Een nieuwe beweging - Stefan Jansen, Kim van Holten

3. Contact leggen met jongeren van een straatcultuur - Victor Kouratovsky, Marouane El Hardouz

4. Autisme en verstandelijke beperking vanuit klinisch perspectief - Wietske Ester, Annefloor Mulder, Daphne Konz

5. Praten met mensen die stemmen horen - Gijs Nooitgedagt, Mark van der Gaag

 

Workshopronde 2

6. Angstige ouders - angstige kinderen - angstige ouders - Willemien Willems, Ingrid Hoyng

7. Levenslooppoli ADHD Den Haag - Marion van Dam

8. Levensloopperspectief bij de niet westerse allochtone patiëntenpopulatie - Ibrahim Akkaya

9. Huiselijk gewel van jong tot oud - Henk Kruithof, Marleen van der Stel, Aad den OUden, Sil Hol, Jan Geelhoed

10. Digitaal ondersteunende zorg voor jong tot oud - Marge Nooteboom, Karlijne Steketee

 

Workshopronde 3

11. Jonge kinderen met traumatische ervaringen - Theo van Rijnsoever, Renate Dijke

12. Jongeren in crisis: Wie doet wat? - Pety So-de Bruin, Aram van Reijsen

13. Transgender: een zorgelijke levensloop? - Alex Kolman, Thomas Wormgoor

14. Gameverslaving bij jongeren: Samen naar betere preventie en zorg - Elmar Fletterman, Evelien van der Schee

15. FTO Benzodiazepinen  en het gebruik ervan binnen PG: zienswijze GMC - Hein Sigling, Ellen Bruin, Asmar Al Hadithy

 

Dag van de Inhoud Den Haag - 27 september  2018

Uitnodiging

Programma & Workshops

 

Plenaire lezingen

1. Levensloopperspectief: visie van de Raad van Bestuur - Marc Blom

2. Van levensloop naar specialistisch werk - Gert(y) Bekendam

3. Transitiepsychiatrie en levensloop, wat moeten we als organisatie leren? - Leontien Los

 

Workshopronde 1

1. Het perspectief van het CFI jeugd naast het CFI ouders - Victor Kouratovsky, Joëlle Ratsma

2. Herstelgroep ouderen en verslaving - Nanda den Hollander, Meta van Bork

3. Psychoses en wiet, wat kan er wel en wat kan er niet - Devi Hisgen, Arjen Neven

4. Het verband tussen hechtingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, en het vroegsignalering en behandeling daarvan - Kirsten Hauber, Karin Slotema

5. FTO Benzodiazepinen en het gebruik ervan binnen PG: zienswijze GMC - Hein Sigling, Ellen Bruin, Asmar Al Hadithy

 

Workshopronde 2

6. ECG indicaties in het kader van levensloopperspectief van K&J, volwassenen en ouderenpsychiatrie - Anand Ramlal, Heleen van Gerven

7. Preventie van EPA/chroniciteit: hoe doen we dat? - Jaap van Weeghel, Joyce de Blaey

8. De behandeling van eetstoornissen; uitdagingen in de transitiefase - Claudia Mout, Iris van der Meer

9. Levensloopperspectief Ticstoornissen- Gilles de la Tourette - Aniek van Bussel, Cara Verdellen, Jeroen Heijmens Visser

10. Digitaal ondersteunende zorg voor jong tot oud - Mirjam van Orden, Kim Dijksman

 

Workshopronde 3

11. Schematherapie bij volwassenen met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis - Richard Vuijk

12. Omgaan met risicoverhogende situaties in de forensische jeugd ggz op basis van het RNR-model - Jeffrey van Veen, Diana Polhuis

13. Subdifferentiëren van suïcidaal gedrag - Remco de Winter, John Enterman

14. Van kiem tot gouden jaren - Op zoek naar best practice levensloopbehandeling van bipolaire stoornissen - Elvira Boere, Simone Schade, Henk Matthijssen

15. Patiënten met traumagerelateerde klachten: wat kun je als begeleider? - Ruby Veninga

 

Symposium Samenwerken aan suïcidepreventie - 10 september 2018

Brochure

Programma & Workshops

 

Pitches

1. De generieke module suïcidaal gedrag - Vos Beerthuis (niet beschikbaar)

2. Mobiele applicaties als tool voor suïcidepreventie: de CASPAR-studie - Chani Nuij

3. Verbinding laat leven! - Monique Brans (niet beschikbaar)

4. Verminderen van suïcidale intrusies met oogbewegingen - Jaël van Bentum

5. Betekenis van suïcidaal gedrag in persoonlijk herstel - Arjan van den Berg (niet beschikbaar)

6. Het gezamenlijke vangnet - Roald van der Valk (niet beschikbaar)

7. Wat ben jij voor hulpverlener - Marieke de Groot (niet beschikbaar)

8. Aanbevelingen van nabestaanden openen je ogen - Ida Bontius

9. Een maatschappelijk perspectief op suïcide en suïcide voorkomen - Diana van Bergen

10. Een netwerkbenadering van het suïcidale proces - Derek de Beurs

 

Workshopsronde 1:

1. Film: in het hoofd van mijn zusje (niet beschikbaar) - Ingrid Kamerling

2. Subdifferentiëren van suïcidaal gedrag - Remco de Winter / Marieke de Groot

3. Bondgenootschap hulpverleners en naasten - Menno van Leeuwen

4. Suïcidepreventie: bouwen aan hoop - Rene den Haan

5. Suïcidaliteit bij LHBT jongeren - Diana van Bergen / Jennifer de Lange

6. SuNa: nazorg na een suïcidepoging (niet beschikbaar - info zie PDF poster)

 

Workshopronde 2 :

1. Film: In het hoofd van mijn zusje (niet beschikbaar) - Ingrid Kamerling

2. Suïcidaliteit als vreemdgaan met de dood - Mieke Hartgers

3. Suïcidepreventie netwerk in de regio Zaanstreek-Waterland - Gerdien Franx / Ida Boerema / Egbert Vis

4. Suïcidepreventie: bouwen aan hoop - Rene den Haan (zie ronde 1)

5. DE CAMS en korte intro - Joëlle Ratsma / Irene van der Laan

6. De essentiële rol van naasten bij suïcidaliteit - Antwan Wiersma

 

 

Symposium Vroegdetectie in de ggz - 28 juni 2018

Plenaire lezingen:

Het voorkomen van psychose en een nieuwe visie op preventie -
dr. David van den Berg
Vroege interventie en behandeling persoonlijkheidsstoornissen in de adolescentie - dr. Joost Hutsebaut
Kinderen van ouders met een bipolaire of psychotische stoornis; noodzaak en mogelijkheden van vroeg identificatie en behandeling -
prof. dr. Manon Hillegers

Workshops:

 1. Preventieve zorg Coördinatie voor gezinnen van ouders met psychiatrische problemen
 2. Ondersteuning Volwassenen zorg door Ouder/kind programma bij Persoonlijkheidsststoornissen en Fact teams D&D door Jeugddeskundigen Indigo
 3. Vroegdetectie Psychosen, hoe werkt het bij 18- en 18+
 4. Vroegdetectie ADHD en Autisme: Levensloop poli voor ouders en kinderen
 5. Vroegdetectie bij verslaving voor een gezonde ontwikkeling
 6. Contextueel behandelen; een geïntegreerd behandelaanbod vanuit Jeugd- en Volwassenenzorg voor ouders met ernstige psychische problematiek en een jong kind
 7. Vroegdetectie Persoonlijkheidsstoornissen
 8. Programma verslaving en ouderschap (PVO); ondersteuning van patiënten met verslavingsproblematiek in het ouderschap
 9. Het Mood and Resilience in Offspring Project (MARIO)
 10. Vroegdetectie bij Angst en Dwang: Dwang is dwingend en angst is besmettelijk
 11. Een integrale aanpak KOPP/KVO verbinden van sociaal domein en medisch domein en meer.....

 

PsyQ Psychiaterdag - 26 juni 2018

Plenaire lezingen:

'Zonder context geen bewijs' - prof. dr. Pauline Meurs
Redesigning psychiatry; over de grenzen van het vak heen naar de toekomst toe - dr. David van den Berg
De toekomst van de psychiatrie; een wenked perspectief - dr. Rogier Hoenders
Ontregeling van het immuunsysteem bij psychiatrische aandoeningen - drs. Jacqueline Counotte en Msc. Hans van Mierlo

Workshops:

 1. Op de grens: hoe om te gaan met een verzoek om euthanasie?
 2. Een ander paradigma: het Neurosequential Model of Therapeutics
 3. Baat het niet dan schaadt het niet
 4. Laat je horen - ook online (helaas niet beschikbaar gesteld)
   

Symposium Ouderenpsychiatrie - 30 mei 2018

Plenaire lezingen:

Hoort apathie bij ouder worden? - dr. Isis Groeneweg-Koolhoven
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - Prof. dr. Bas van Alphen
Ouderen hebben de toekomst - drs. Ingrid Jans & drs. Fraukje Kroon

Workshops:

WS 1 - Neuropsychologisch onderzoek  
             casus Ellie Wekking              casus Anne Solter
WS 2 - Depressie bij ouderen - Laura Visser
WS 3 - Euthanasie in de GGZ? Help! - Robert Meijburg & Marijn Gilhuis
WS 4 - GRB Persoonlijkheidsstoornissen 
             presentatie Horusta Freije          presentatie Maaike Dijkstra
WS 5 - De oudere migrant - Koos Bartels
WS 6 - In gesprek over seksualiteit - Stef Meijer & Gertruud Borst
WS 7 - Behandeling van slapeloosheid - Julia vd Berg & Saskia van Liempt
WS 8 - Polyfarmacie en medicatiereview - Anand Ramlal
WS 9 - Schematherapie bij ouderen -
            Marietta van Mastrigt & Marlies de Zeeuw
WS 10 - Over ouderen en trauma - Simone Noortman
WS 11 - Oueren en verslaving - Ronald Touw, Rob Kok & Ron Bus
WS 12 - Als eten even moeilijk is - Linda van Dam & Marina Goud

 

Dag van de Verpleging - 15 mei 2018

 

Het kloppend hart van de GGZ!
10 jaar GGZ-verpleegkunde - 10 jaar VAR

Plenaire lezingen:

Presentatie Ronald Touw
Presentatie Marc Blom
Presentatie Sonja Kersten
Presentatie Berno van Meijel

Workshops:

Workshop 1 - Mijn werk vraagt dagelijks om waardevolle afwegingen
Workshop 2 - Verpleegkundig Leiderschap: Doen of Laten?
Workshop 3 - Leefstijlanamnese
Workshop 4 - Herstelondersteunende zorg (volgt)
Workshop 5 - Ontwikkelingen in transmurale korte termijn risicotaxatie en veilig de-escaleren (volgt)

 


 •