Bevoegd en bekwaam blijven. Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Je persoonlijke effectiviteit vergroten. De Parnassia Academie biedt je een ruim aanbod trainingen en e-learning. Ze zijn helemaal afgestemd op de beroepspraktijk van zorgprofessionals en bedrijfsvoerders in de ggz en verwante zorginstellingen.

Onze trainingen:

  • kun je volgen in de regio’s Haaglanden, Noord-Holland en Rijnmond
  • zijn afgestemd op wat je nodig hebt in je werk
  • worden gegeven door docenten uit het werkveld. Vaak werkzaam bij Parnassia Groep
  • zijn afgestemd op het specialisme van je zorgbedrijf. Dat is trainen op maat
  • zijn in de meeste gevallen geaccrediteerd
  • worden op verschillende manieren gegeven: klassikaal, in de praktijk, via e-learning (digitaal leren) of een combinatie daarvan. Zo combineer je leren eenvoudig met je werk

Na het afronden van een training krijg je een bewijs van deelname en/of een certificaat.

Aanbod voor samenwerkingspartners

Voor GGZ-instellingen, gemeenten, huisartsen (POH-GGZ), ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen biedt de Parnassia Academie (in-company) trainingen, maatwerktrajecten en e-learning modules. Ze behandelen actuele thema’s als basiskennis psychiatrie, omgaan met agressie en/of grensoverschrijdend gedrag, suïcidepreventie en herstel- en ervaringsdeskundigheid.

Naar wens vinden de trainingen plaats op onze trainingslocatie of in-company. In dat geval kunnen we de training afstemmen op de specifieke scholingsvragen. Kijk in het menu voor het trainingsoverzicht.
Maatwerkopdrachten rond ggz-thema’s zijn ook mogelijk: op verzoek stellen we een passend aanbod samen van bij- en nascholingsactiviteiten.

De online cursussen kunnen aangevraagd worden door zorginstellingen die hun medewerkers via e-learning scholing rond psychiatrie willen aanbieden.

Interesse? Stuur een mail naar bedrijfsscholinghaaglanden@parnassiagroep.nl en wij nemen contact op.