Je meldt je voor een training aan via het inschrijfformulier op deze website. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per mail. Voor aanvang van de training ontvang je een bevestigingsbrief met daarin alle benodigde informatie.

Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail) bij het secretariaat van Bedrijfsscholing.

Als annuleringsdatum geldt de datum van de binnengekomen mail.

Bij annulering tussen de twee en vier weken voor de datum van de eerste bijeenkomst wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus, of bij voortijdig stoppen met de cursus, wordt 100% van de deelnamekosten in rekening gebracht.

Vervanging van een deelnemer kan tót de eerste cursusdag, op basis van een schriftelijke aanmelding.

Aan vervanging zijn, behalve de deelnamekosten van de vervangen deelnemer, geen extra kosten verbonden.

Bij onvoldoende aanmeldingen of indien door overmacht de cursus geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten.