We willen je vragen onderstaande vragen en gegevens in te vullen zodat de terugkoppeling zo goed mogelijk aansluit bij jouw situatie.
Aanmeldformulier Birkman individueel
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Privacy

Jouw rapportage is persoonlijk en kan alleen door jou of door een Birkmanconsultant worden opgevraagd. Zonder jouw toestemming kan jouw rapportage niet door derden worden opgevraagd. Waar kunnen jouw gegevens voor worden gebruikt:

  • Jouw team vraagt een teamterugkoppeling BOD en of Birkman aan. Als wordt aangegeven (door de aanvrager) dat je onderdeel bent van dit team en deelneemt aan de terugkoppeling en je hebt al eerder een Birkmanvragenlijst ingevuld dan zullen jouw gegevens worden meegenomen in de teamterugkoppeling. Een teamterugkoppeling Birkman of BOD wordt altijd door een Birkmanconsultant verzorgd.
  • Je doet mee aan een interne PG training waarin Birkman een onderwerp is of waarin met Birkman wordt gewerkt ( dit staat vermeld in de inhoud van de training).


Meer informatie over Birkman kan je vinden op: http://birkman.nl/.