Door Birkman On Demand in te zetten binnen een team investeer je  in de onderlinge samenwerking en verhoudingen. Hierdoor  leer je elkaar beter kennen en krijg je inzicht in de dynamiek binnen het team. Welke kracht brengt dit met zich mee en wat is mogelijk de valkuil? Naar aanleiding van de teamterugkoppeling maak je afspraken met elkaar over de samenwerking en hoe die mogelijk verbeterd kan worden.

Aanmeldformulier Birkman on Demand
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Bestandsgrootte niet meer dan 7Mb
Dit veld is verplicht.

Als je nog een team wilt aanmelden dan vragen wij je een nieuw inschrijfformulier te gebruiken.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Privacy

Jouw rapportage is persoonlijk en kan alleen door jou of door een Birkmanconsultant worden opgevraagd. Zonder jouw toestemming kan jouw rapportage niet door derden worden opgevraagd. Waar kunnen jouw gegevens voor worden gebruikt:

  • Jouw team vraagt een teamterugkoppeling BOD en of Birkman aan. Als wordt aangegeven (door de aanvrager) dat je onderdeel bent van dit team en deelneemt aan de terugkoppeling en je hebt al eerder een Birkmanvragenlijst ingevuld dan zullen jouw gegevens worden meegenomen in de teamterugkoppeling. Een teamterugkoppeling Birkman of BOD wordt altijd door een Birkmanconsultant verzorgd.
  • Je doet mee aan een interne PG training waarin Birkman een onderwerp is of waarin met Birkman wordt gewerkt ( dit staat vermeld in de inhoud van de training).


Meer informatie over Birkman kan je vinden op: http://birkman.nl/.

Advies

Wij adviseren je om bij een eerste aanvraag Lencioni en BOD te gebruiken en beide instrumenten aan te vragen.

Heb je echter al eerder een BOD of Lencioni test gedaan dan kies je voor een andere variant.

Vraag alleen de Lencioni test aan als de vorige aanvraag langer dan 9 maanden geleden is.

Download formulier

Voordat de BOD-vragenlijsten worden uitgezet en een terugkoppeldatum wordt ingepland, zal er contact worden opgenomen over de aanmelding. Dit om samen te kunnen afstemmen of de gekozen interventie op dit moment de juiste is.