ADHD bij volwassenen (online cursus) Deze online cursus bestaat uit een e-college over ADHD bij volwassenen. Aan de hand van casuistiek en verdiepende vragen krijg je inzicht in dit... Lees verder
Analgetica; Interventies bij analgeticagebruik GGZ patiënten (online cursus) Deze e-module geeft je basiskennis over analgetica, maar vooral ook handvatten over hoe om te gaan met een patiënt die analgetica slikt. Wat vraag... Lees verder
Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen Bejegening Begeleiding en Behandeling In deze training leer je hoe je als behandelaar in het contact met een volwassene met ASS staat. Lees verder
Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen Psychodiagnostiek: autisme, comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek In deze training wordt aandacht besteed aan wat verstaan wordt onder autismespectrumstoornissen en waar het spectrum geplaatst kan worden binnen de... Lees verder
Autisme Spectrum Stoornissen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie Je leert hoe de persoonlijkheid van mensen met ASS opgebouwd kan zijn en leert de (hypothetische) etiologische verschillen tussen ASS en... Lees verder
Autisme Spectrum Stoornissen; van bejegening tot 'echte' psychotherapie Aan de orde komen bejegening: contactmogelijkheden bij ASS; behandeling geschikt voor mensen met ASS; begeleiding: aansluiten en versterken bij... Lees verder
Autisme: NIDA training Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis Je ontwikkelt theoretische en praktische vaardigheid in het afnemen van de NIDA. Lees verder
Autismespectrumstoornis (online cursus) Wil je weten hoe je je kunt inleven in de belevingswereld van iemand met een Autismespectrum Stoornis (ASS) en wil je weten hoe je je patient beter... Lees verder
Basis GGZ (online cursus) In deze online cursus maak je kennis met de basis GGZ. Lees verder
Basis hygiëne (online cursus) Deze online cursus behandelt de basis hygiënemaatregelen. Stapsgewijs zie je de maatregelen en hoe je ze kan toepassen bij het uitvoeren van... Lees verder
Toont 1 - 10 van 65 resultaten.
1 2 3 ... 7

Zoekopties