"Wetenschappelijk onderzoek, de implementatie van nieuwe behandelmethoden en de opleiding van medewerkers dragen bij aan de kwaliteit van de zorg. Parnassia Groep hecht daar veel waarde aan." Niels Mulder, hoogleraar

Wetenschappelijk onderzoek draagt sterk bij aan de vernieuwing en verbetering van kwaliteit van zorg. Parnassia Groep hecht daar grote waarde aan. Dat is waarom Parnassia Groep aan meerdere universiteiten leerstoelen heeft ingesteld. Een leerstoel richt zich op kennisontwikkeling, als ook op implementatie van die kennis. Hoogleraren doen zelf onderzoek, en begeleiden in hun vakgebied jonge onderzoekers met hun onderzoek, promoties en publicaties. De nieuw verworven kennis en inzichten worden doorgevoerd in de behandelingen waardoor Parnassia Groep de patiënten state of the art behandelingen kan aanbieden.

Prof. dr. J.D. (Jan Dirk) Blom
Bijzondere leerstoel klinische psychopathologie
Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)

Oratie: Klinische psychopathologie: de kaart en het gebied

Prof. dr. M. (Mark) van der Gaag
Bijzondere leerstoel Cognitieve gedragstherapie bij psychotische stoornissen
Vrije Universiteit Amsterdam,
EMGO Instituut, Afdeling Klinische Psychologie

Prof. Dr. C. (Colin) van der Heiden
Bijzondere leerstoel geestelijke gezondheidszorg
Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut voor Psychologie

Prof. dr. V. (Vincent) Hendriks
Bijzondere leerstoel Verslaving en psychiatrische comorbiditeit bij jeugdigen
Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Prof. dr. H.W. (Wijbrand) Hoek
Bijzondere leerstoel Epidemiologie,
Columbia University New York,
Mailman School of Public Health
Leerstoel Psychiatrische Epidemiologie
Rijksuniversiteit Groningen,
UMCG, Universitair Centrum Psychiatrie

Prof. dr. C.W. (Kees) Korrelboom
Bijzonder hoogleraar ‘Translationele en transdiagnostische psychologische interventies in de (geestelijke) gezondheidszorg'
Tilburg University, Afdeling Medische en Klinische Psychologie

Prof. dr. B. (Berno) van Meijel
Bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde,
VU Medisch Centrum te Amsterdam, Afdeling Psychiatrie
Lector GGZ Verpleegkunde,
Hogeschool Inholland

Prof. dr. C.L. (Niels) Mulder
Bijzondere leerstoel Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Afdeling Psychiatrie

Prof. dr. J. (Jaap) van Weeghel
Bijzondere leerstoel Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische
stoornissen
Tilburg University Tranzo